ΓΕΦΥΡΑ Ρίου - Αντιρρίου

Παρουσίαση της Γέφυρας του Ρίου - Αντιρρίου Χαρίλαος Τρικούπης

Case study

Κατασκευή έργου για λογαρισμό της εταιρείας MayaGraphics.
Παρουσίαση της Γέφυρας του Ρίου - Αντιρρίου Χαρίλαος Τρικούπης και των προσφερόμενων υπηρεσιών της.

Πελάτης

MayaGraphics

http://www.gefyra.gr

Υπηρεσίες

Κατασκευή ιστοσελίδας

Τεχνολογίες

HTML 5, CSS3, ASP.Net, MS SQL, JavaScript, JQuery, Bootstrap