Αθανάσιος Βλάχος

Οικοδομικές επιχειρήσεις

Case study

Κατασκευή ιστοσελίδας για την παρουσίαση της κατασκευαστικής εταιρείας του Αθανασίου Βλάχου.

Προβολή των υπηρεσιών της εταιρείας, ανακαινίσεις - κατασκευές και των οικοδομών προς πώληση.

Μοιραστείτε τo!

Πελάτης

Αθανάσιος Βλάχος

http://www.vlde.gr

Υπηρεσίες

Κατασκευή ιστοσελίδας

Τεχνολογίες

HTML 5, CSS3, ASP.Net, MS SQL, JavaScript, JQuery, Bootstrap