ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Εταιρίας

Διεύθυνση: Μουσαίου 13

Ταχ. Κώδικας: 175 63 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο: 210 9835502

Ισολογισμός 2013